Galeria temàtica                                                                                              castellano

Grans camps a focals mitjanes. 50<F<200

Orió
Orió Nebuloses d'Orió


Antares



CigneNebuloses al Cigne Nebuloses del Cigne Nebuloses del Cigne
Nebuloses a Sagitari




Nebuloses a Monoceros




IC1805 i NGC869/884




M8 i M20. Llacuna i Trífida
Nebulosa dels Vels






Grans camps a focals petites. F<50

VL





Cigne i Lira. AnimacióCigne i LiraCigne. AnimacióCigne
Cassipoea i Perseu




Triangle. Animació




M45. Pléiades




M31. Andrómeda