Galeria temàtica                                                                                              castellano

Cúmuls oberts

Cr399

M45
M45. Pléiades M45. Pléiades M45. Pléiades M45. Pléiades
NGC869 i NGC884. Doble cúmul de Perseu
Cúmuls globulars

M13
M5