Anterior     Galeria     Inici     Següent                                                                        castellano

Galàxia NGC 3526 (HST)

NGC 3526

1800 x 1800
3800 x 3800

Dades

Objecte/Títol: Galàxia NGC 3526 (HST)
Càmera:
ACS-WFC (Advanced Camera for Surveys - Wide Field Channel)
Òptica: HST (Hubble Space Telescope)
Muntura: -
Guiatge:
-
Exposicions:  R:    F814W
                            G:    Total
                            B:    F435W
Calibratge: -
Captura: -
Tractament: PhotoShop CS5
Lloc: -
Data: Processat 06-01-2017
Observacions: