Anterior     Galeria     Inici     Següent                                                                        castellano

La Cua del Cigne

NGC7000+IC5070

1200 x 1000
2400 x 2000
3600 x 3000
4800 x 4000

Dades

Objecte/Títol: La Cua del Cigne
Càmera:
QHY9 amb roda portafiltres manual Atik ATK-MFW i filtres Astronomik Ha, OIII i SII
Òptica: TMB/APM 80/480 + TeleVue TRF-2008 0,80x
Muntura: Takahashi EM-200 Temma-2
Guiatge: 
Atik-16IC + EZG-60 + MaximDL
Exposicions: 10 x 600" + 12 x 600" bin 1x1 filtre Ha
                              9 x 600" + 10 x 600" bin 1x1 filtre OIII
                              5 x 600" + 12 x 600" bin 1x1 filtre SII
Calibratge: Masterbias + Masterflat + Bad Pixel Mapping
Captura: MaximDL, Analog-Gain=0 , Analog-Offset=110 , T=-30ºC
Tractament: MaximDL5 + PhotoShop CS5
Lloc: Sierra de San Pedro (Extremadura)
Data: 07/10-08-2013
Observacions: Mosaic involuntari de les nebuloses de la Cua del Cigne, l
a Nord-Amèrica del dia 7 i el Pelicà del dia 10. No va ser fins passades unes setmanes que em vaig adonar que les podia ajuntar.