Anterior     Galeria     Inici     Següent                                                                        castellano

El Pelicà

IC5070

1200 x 900
1600 x 1200
2400 x 1800
3200 x 2400

Dades

Objecte/Títol: El Pelicà
Càmera:
QHY9 amb roda portafiltres manual Atik ATK-MFW i filtres Astronomik Ha, OIII i SII
Òptica: TMB/APM 80/480 + TeleVue TRF-2008 0,80x
Muntura: Takahashi EM-200 Temma-2
Guiatge: 
Atik-16IC + EZG-60 + MaximDL
Exposicions: 12 x 600" bin 1x1 filtre Ha
                            10 x 600" bin 1x1 filtre OIII
                            12 x 600" bin 1x1 filtre SII
Calibratge: Masterbias + Masterflat + Bad Pixel Mapping
Captura: MaximDL, Analog-Gain=0 , Analog-Offset=110 , T=-30ºC
Tractament: MaximDL5 + PhotoShop CS5
Lloc: Sierra de San Pedro (Extremadura)
Data: 10-08-2013
Observacions: Extensa nebulosa d'emissió
amb forma de pelicà ubicada a la constel·lació del Cigne. Nit amb molts problemes de guiatge.