Anterior     Galeria     Inici     Següent                                                                        castellano

NGC 7380 i Sh2-142

NGC7380

1200 x 900
1600 x 1200
2700 x 2025

Dades

Objecte/Títol: NGC 7380 i Sh2-142
Càmera:
QHY9 amb roda portafiltres manual Atik ATK-MFW i filtres Astrodon LRGB
Òptica: TMB/APM 80/480 + Borg DG-L 0,85x
Muntura: Takahashi EM-200 Temma-2
Guiatge: 
Atik-16IC + EZG-60 + MaximDL
Exposicions:   8 x 600" bin 1x1 filtre L
                           12 x 300" bin 1x1 filtre R
                           12 x 300" bin 1x1 filtre G
                           12 x 300" bin 1x1 filtre B
Calibratge: Masterbias + Masterflat + Bad Pixel Mapping
Captura: MaximDL, Analog-Gain=0 , Analog-Offset=110 , T=-30ºC
Tractament: MaximDL5 + PhotoShop CS5
Lloc: Sierra de San Pedro (Extremadura)
Data: 09-08-2013
Observacions: La Nebulosa del Mag, Wizard Nebula o Sh2-142 és una nebulosa d'emissió associada al cúmul NGC7380 ubicat a la constel·lació de Cefeu, al bell mig de la Vía Làctia. Faltaría afegir exposició amb el filtre H-alfa perquè la nebulosa guanyés protagonisme i per ressaltar millor les seves estructures. Vaig descentrar lleugerament la nebulosa per poder capturar també la nebulosa fosca LDN1200.