Anterior     Galeria     Inici     Següent                                                                        castellano

La gran nebulosa d'estiu

NGC7000

1200 x 900
1600 x 1200
2400 x 1800
3200 x 2400

Dades

Objecte/Títol: La gran nebulosa d'estiu
Càmera:
QHY9 amb roda portafiltres manual Atik ATK-MFW i filtres Astronomik Ha, OIII i SII
Òptica: TMB/APM 80/480 + TeleVue TRF-2008 0,80x
Muntura: Takahashi EM-200 Temma-2
Guiatge: 
Atik-16IC + EZG-60 + MaximDL
Exposicions: 10 x 600" bin 1x1 filtre Ha
                              9 x 600" bin 1x1 filtre OIII
                              5 x 600" bin 1x1 filtre SII
Calibratge: Masterbias + Masterflat + Bad Pixel Mapping
Captura: MaximDL, Analog-Gain=0 , Analog-Offset=110 , T=-30ºC
Tractament: MaximDL5 + PhotoShop CS5
Lloc: Sierra de San Pedro (Extremadura)
Data: 07-08-2013
Observacions: Nebulosa d'estiu per excel·lència, NGC7000 o Nebulosa d'Amèrica del Nord a la constel·lació del Cigne. Aquesta vegada he optat per un tractament molt dolç amb tonalitats pastel gens saturades, ... o al menys això he intentat.