Anterior     Galeria     Inici     Següent                                                                        castellano

Nebulosa NGC6820 i Cúmul NGC6823

NGC6820

1200 x 900
1600 x 1200
2800 x 2100

Dades

Objecte/Títol: Nebulosa NGC6820 i Cúmul NGC6823
Càmera:
QHY9 i roda portafiltres manual Atik ATK-MFW amb filtres Astrodon LRGB i Astronomik H-alfa 13nm
Òptica: TMB/APM 80/480 + Borg DGL 0,85x
Muntura: Losmandy GM8
Guiatge:
Atik 16IC + EZG-60 + MaximDL
Exposicions: 12 x 600" bin 1x1 filtre H-alfa
                           10
x 180" bin 1x1 filtre R
                           10 x 180" bin 1x1 filtre G
                           10 x 180" bin 1x1 filtre B

Calibratge: BPM (Bad Pixel Mapping)
Captura: MaximDL amb dithering, Analog-Gain=0 , Analog-Offset=110 , T=-20ºC
Tractament: MaximDL 4.62 + PhotoShop CS2
Lloc: Sierra de San Pedro (Extremadura)
Data: 20-08-2012
Observacions: Feble nebulosa d'emissió
a la constel·lació de Vulpecula catalogada com NGC6820 que emet excitada pel cúmul central NGC6823.