Anterior     Galeria     Inici     Següent                                                                        castellano

El Vel Est

NGC6992

1200 x 900
1600 x 1200
2800 x 2100

Dades

Objecte/Títol: El Vel Est
Càmera:
QHY9 i roda portafiltres manual Atik ATK-MFW amb filtres Astrodon LRGB i Astronomik H-alfa 13nm
Òptica: TMB/APM 80/480 + Borg DGL 0,85x
Muntura: Losmandy GM8
Guiatge:
Atik 16IC + EZG-60 + MaximDL
Exposicions: 12 x 600" bin 1x1 filtre H-alfa
                            
5 x 300" bin 1x1 filtre R
                             5 x 300" bin 1x1 filtre G
                             5 x 300" bin 1x1 filtre B

Calibratge: BPM (Bad Pixel Mapping)
Captura: MaximDL amb dithering, Analog-Gain=0 , Analog-Offset=110 , T=-20ºC
Tractament: MaximDL 4.62 + PhotoShop CS2
Lloc: Sierra de San Pedro (Extremadura)
Data: 19-08-2012
Observacions: Catalogada com NGC6992 i ubicada
a la constel·lació del Cigne, aquesta nebulosa amb textura filamentosa forma part de l'extensa nebulosa dels Vels, restes de l'explosió d'una supernova.