Anterior     Galeria     Inici     Següent                                                                        castellano

Nebulosa creixent NGC6888

NGC6888

1200 x 900
1600 x 1200
2400 x 1800
3000 x 2250

Dades

Objecte/Títol: Nebulosa creixent NGC6888
Càmera:
QHY9 i roda portafiltres manual Atik ATK-MFW amb filtres Astrodon LRGB i Astronomik H-alfa 13nm
Òptica: TMB/APM 80/480 + Borg DGL 0,85x
Muntura: Losmandy GM8
Guiatge:
Atik 16IC + EZG-60 + MaximDL
Exposicions: 24 x 300" bin 1x1 filtre H-alfa
                           12 x 300" bin 1x1 filtre L
                            
6 x 300" bin 1x1 filtre R
                             6 x 300" bin 1x1 filtre G
                             6 x 300" bin 1x1 filtre B

Calibratge: BPM (Bad Pixel Mapping)
Captura: MaximDL amb dithering, Analog-Gain=0 , Analog-Offset=110 , T=-20ºC
Tractament: MaximDL 4.62 + PhotoShop CS2
Lloc: Sierra de San Pedro (Extremadura)
Data: 09/10/11/13-08-2012
Observacions: Nebulosa d'emissió NGC6888 a la constel·lació del Cigne coneguda com a nebulosa creixent o de la mitja lluna. Degut al mal temps durant tota la primera setmana de vacances, vaig necessitar cinc nits per completar aquesta imatge, amb moltes  exposicions desestimades o amb falta de senyal i contrast pel constant pas de núvols alts.