Anterior     Galeria     Inici     Següent                                                                        castellano

Taques solars

Sol

Mida original

Dades

Objecte/Títol: Taques solars
Càmera:
i-Nova PLB-Mx amb filtre Astronomik Ha 13nm
Òptica: SW Mak 90/1250 amb làmina Baader Astrosolar Safety Film D3.8
Muntura: Losmandy GM8
Guiatge:
No
Exposicions: Vídeo de 300 x 0,001" bin 1 x 1 filtre Ha
Calibratge: No
Captura: PlxCapture
Tractament: AviStack 2 + PhotoShop CS2
Lloc: Barcelona
Data: 28-05-2012
Observacions: Les taques solars són regions d'intensa activitat magnètica.