Anterior     Galeria     Inici     Següent                                                                        castellano

Nebulosa del Con

NGC2264

1200 x 900
1600 x 1200
2400 x 1800
3200 x 2400

Dades

Objecte/Títol: Nebulosa del Con
Càmera:
QHY9 amb roda portafiltres manual Atik ATK-MFW. Filtre Astronomik Ha i Astrodon LRGB
Òptica: TMB/APM 80/480 + Borg DGL 0,85x
Muntura: Losmandy GM8
Guiatge:
Philips SPC 900NC + EZG-60 + MaximDL
Exposicions: 12 x 300" bin 1 x 1 filtre Ha
                            
6 x 300" bin 1 x 1 filtre L
                            
6 x 300" bin 1 x 1 filtre R
                             6 x 300" bin 1 x 1 filtre G
                             6 x 300" bin 1 x 1 filtre B

Calibratge: BPM (Bad Pixel Mapping)
Captura: MaximDL , Analog-Gain=0 , Analog-Offset=110 , T=-30ºC
Tractament: MaximDL 4.62 + PhotoShop CS2
Lloc: Turó de l'Home (Montseny, Barcelona)
Data: 21-01-2012
Observacions: Nebulosa del Con i Cúmul de l'Arbre de Nadal a la constel·lació de Monoceros. El conjunt d'aquests dos objectes és el catalogat com NGC2264. Imatge formada amb la combinació dels cinc filtres HaLRGB.