Anterior     Galeria     Inici     Següent                                                                        castellano

Nebulosa NGC281 Pacman

NGC281

1200 x 900
1600 x 1200
2800 x 2100
Retall

Dades

Objecte/Títol: Nebulosa NGC281 en banda estreta
Càmera:
QHY9 amb roda portafiltres manual Atik ATK-MFW i filtres Astronomik Ha, OIII i SII
Òptica: TMB/APM 80/480 + TeleVue 0,80x
Muntura: Losmandy GM8
Guiatge:
Philips SPC 900NC + EZG-60 + MaximDL
Exposicions: 12 x 600" bin 1 x 1 filtre Ha
                          
9 x 600" bin 1 x 1 filtre OIII
                          
9 x 600" bin 1 x 1 filtre SII
                           Calibratge: Masterdark + Bad Pixel Mapping
Captura: MaximDL, Analog-Gain=0 , Analog-Offset=110 , T=-25ºC
Tractament: MaximDL 4.62 + PhotoShop CS2
Lloc: Sierra de San Pedro (Extremadura)
Data: 30/31-07-2011
Observacions: Nebulosa d'emissió NGC281 a la constel·lació de Cassiopea, coneguda com a Pacman o Comecocos ja que la forma  ens recorda al protagonista del famós videojoc dels anys 80. Assignació de color utilitzant la paleta hubble.