Anterior     Galeria     Inici     Següent                                                                        castellano

Nebuloses del Cigne

NGC7000 IC5070

1200 x 900
1600 x 1200
2400 x 1800
3340 x 2505

Dades

Objecte/Títol: Nebuloses del Cigne
Càmera:
QHY9 amb roda portafiltres manual Atik ATK-MFW i filtres Astronomik Ha, OIII i SII
Òptica: TMB/APM 80/480 + TeleVue 0,80x
Muntura: Losmandy GM8
Guiatge:
Philips SPC 900NC + EZG-60 + MaximDL
Exposicions: 4 x 900" bin 1 x 1 filtre Ha
                          
4 x 900" bin 1 x 1 filtre OIII
                          
4 x 900" bin 1 x 1 filtre SII
                           Calibratge: 55 darks
Captura: EZCap 1.5 , Analog-Gain=0 , Analog-Offset=110 , T=-20ºC
Tractament: MaximDL 4.62 + PhotoShop CS2
Lloc: Turó de l'Home (Montseny, Barcelona)
Data: 09-07-2011
Observacions: Les clàssiques nebuloses Nord-Amèrica i Pelicà a la constel·lació del Cigne. Versió color utilitzant la paleta hubble.