Anterior     Galeria     Inici     Següent                                                                        castellano

Ecografia en banda estreta

IC1848

1200 x 800
1800 x 1200
2400 x 1600

Dades

Objecte/Títol: Ecografia en banda estreta
Càmera: QHY9 amb roda portafiltres manual Atik ATK-MFW i filtres Astronomik Ha, OIII i SII
Òptica: TMB/APM 80/480 + TeleVue 0,80x
Muntura: Losmandy GM8
Guiatge: Philips SPC 900NC + EZG-60 + MaximDL
Exposicions: 16 x 300" bin 1 x 1 per a cada filtre
                           Calibratge: No
Captura: EZCap 1.5 , Analog-Gain=0 , Analog-Offset=110 , T=-10ºC
Tractament: MaximDL 4.62 + PhotoShop CS2
Lloc: Rasos de Peguera (Barcelona)
Data: 10-09-2010
Observacions: Primera imatge realitzada completament en banda estreta prenent com a objectiu principal la Nebulosa de l'Embrió IC1848 (Soul Nebula). Utilitzant la "Paleta Hubble" per formar el color (SII pel canal vermell, H-alfa pel canal verd i OIII pel canal blau) s'obté un gran contrast en les estructures de la nebulosa que li donen major sensació de profunditat que si la fem en color tradicional RGB. Com a inconvenient, el temps d'exposició ha de ser molt superior per compensar la poca senyal capturada amb aquest tipus de filtres tan restrictius. En aquesta ocasió em vaig quedar una mica curt.