Anterior Següent


Objecte/Títol: Nebulosa del Cor IC1805
Càmera: QHY9 amb roda portafiltres manual Atik ATK-MFW i filtres Astrodon LRGB
Òptica: TMB/APM 80/480 + TeleVue 0,80x
Muntura: Losmandy GM8
Guiatge:
Philips SPC 900NC + EZG-60 + MaximDL
Exposicions: Luminància: 15x600” bin 1x1 filtre L
                    Color: 4x300" bin 1x1 per a cada filtre R, G, B
                    Calibratge: 30 darks
Captura: EZCap1.3 Analog-Gain=0 Analog-Offset=110 T=-10ºC
Tractament: MaximDL4.62 + Fitswork4.21 + PhotoShop CS2
Lloc: Gósol (Lleida)
Data: 17-08-2009
Observacions: Extensa nebulosa d'emissió coneguda per la seva forma com Nebulosa del Cor (Heart Nebula) o IC1805 ubicada a la constel·lació de Cassiopea
. Va ser una nit amb elevada turbulència i poca transparència i per aquest motiu no hi ha massa senyal tot hi haver força temps d'exposició acumulat.

© Xavi Nogués 2005-2009. Per utilitzar o publicar text o imatges indica la procedència o inclou un enllaç a aquesta web                                                                                                Document realitzat amb l'Nvu